Carcoke

Title

Carcoke

Description

Deze luchtfoto toont de bodemsaneringswerken op de zwaar verontreinigde bedrijfsterreinen van de cokesfabriek Carcoke (Zeebrugge).

Source

Collectie OVAM