Affiche van de BBL: "... beschermen wat ons rest."

Title

Affiche van de BBL: "... beschermen wat ons rest."

Description

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) coördineert als overkoepelend orgaan de talrijke verenigingen die in België worden opgericht vanaf het einde van de jaren 1960, wanneer de moderne milieubeweging zijn opgang vindt.

Source

Collectie AMSAB-ISG