Home > Boek '30 jaar OVAM'

Boek '30 jaar OVAM'

30 jaar OVAM. De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij in historisch perspectief

Torsten Feys

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de afvalstoffenmaatschappij ontstond in 2010 een samenwerking tussen het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en de OVAM, met als doel een vlot toegankelijk boek te schrijven. Om de oprichting van de OVAM te duiden, plaatst het door Torsten Feys geschreven boek de afvalproblematiek en bodemvervuiling in een langetermijnperspectief. Tegen deze achtergrond worden de realisaties, beleidslijnen, interne veranderingen en plannen van de OVAM besproken.

Via de methode van de mondelinge geschiedenis kregen zowel de OVAM-personeelsleden, stakeholders en de burger een stem in het boek. De interviews werden geconfronteerd met persartikels, parlementaire documenten en verslagen en met de archieven van milieuorganisaties.

Het boek wordt voorgesteld op 7 oktober 2011 op de gala-avond van OVAM in Mechelen. Het is niet in de handel verkrijgbaar om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Voor een digitale versie in pdf-formaat verwijzen we u graag door naar de OVAM-website of info@ovam.be.

Enkele indrukken over het boek

Dit vlot leesbaar boek geeft heel goed aan in welke moeilijke en complexe omstandigheden de OVAM moest opereren. De impact van de milieubeweging, de media, de politiek en de diverse actoren was heel sterk, maar wijst juist op de maatschappelijke relevantie. Bij de OVAM was er een constante gedrevenheid om te velde vooruitgang te boeken en grenzen te verleggen, maar de te volgen weg was een smal pad, de gulden middenweg. De wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorbereiding en de planmatige aanpak samen met en gedragen door de actoren zorgden niet alleen voor continuïteit, maar ook voor dynamiek. Zo werden steeds betere resultaten geboekt.

(Luc Van Acker, stafmedewerker bij de administratie-generaal van de OVAM die in 1981 mee aan de wieg van de OVAM)

De aanzet van het boek is origineel en leuk gevonden. Wat mij echter het meest aanspreekt is de duidelijke wens om een historisch document te maken dat de waarheid in al haar aspecten weergeeft. Ik vind het getuigen van moed en grootsheid dat een organisatie dit durft. Niet enkel een lofzang maar een document dat een bijdrage levert om tot inzichten te komen. Dit boek past bij de OVAM en haaraanpak en moet helpen om er ook in de toekomst succesvolte staan.

(Paul De Bruycker, ceo van Indaver)

Enkel als een organisatie haar verleden durft doorgronden, kan zij concreet en constructief werken aan haar toekomst. De OVAM doet dat.

(Norbert De Batselier, Vlaams minister van Leefmilieu van 1992 tot 1995)

cover Ovam