Home > Colofon

Colofon

Verantwoording

Deze website is een creatie van het interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG), een expertisecentrum voor de 'vertaling', valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken en media. Het IPG wil via onderwijs en onderzoek publieksgeschiedenis een plaats geven binnen de academische opleiding van historici. De vraag van de OVAM om haar dertigjarige geschiedenis te schrijven was een mooie gelegenheid om de theorie in de praktijk te brengen. Ter ondersteuning van het boek hebben studenten via mondelinge geschiedenis getuigenissen verzameld over de wijze waarop Vlamingen met afval omgingen in de laatste halve eeuw. De onderzoekers van het IPG experimenteerden samen met studenten met 'digital history', het gebruik van digitale media voor het uitvoeren en de presentatie van historisch onderzoek. We opteerden samen met onze partner Amsab-ISG om via het open-source publicatieplatform Omeka het beeld- en archiefmateriaal dat in het kader van het onderzoek verzameld werd via internationaal erkende archiefstandaarden te ontsluiten. Het zal de OVAM op termijn toelaten om het eigen digitale archief te beheren en op een gebruiksvriendelijke manier nieuwe exposities te creëren. De tijdlijn werd uitgewerkt met TikiToki. Alle suggesties voor het verbeteren van deze digitale expositie en de tijdlijn zijn welkom.

Uitwerking en realisatie

Onderzoek en boek: Dr. Torsten Feys (IPG)

Redactieraad: Bruno De Wever en Christophe Verbruggen (promotoren) en Henny De Baets, Eddy Wille, Luc Vanacker, Jan Verheyen van de OVAM

Administratieve en organisatorische ondersteuning project ‘Dertig jaar OVAM’: Veerle De Ridder en Els Van Camp van de OVAM

Beeldredactie boek en virtuele exposities: Torsten Feys, Joey De Keyser en Hans Blomme (IPG)

Uitwerking virtuele exposities en tijdlijn: Joey De Keyser, Torsten Feys, Fien Danniau, Lieselot Leuridan en Hans Blomme (IPG)

Realisatie website en tijdlijn: Donald Weber en Mario Van Driessche (Amsab-ISG), i.s.m. Fien Danniau (IPG)

Met dank aan de studenten geschiedenis van het opleidingsonderdeel Mondelinge Geschiedenis.

cover Ovam