Collectie

Dit project is een schoolvoorbeeld van enhanced landfill mining. Uit de vroegere stortplaats van Houthalen zullen grondstoffen teruggewonnen worden.

Dit project is een schoolvoorbeeld van enhanced landfill mining. Uit de vroegere stortplaats van Houthalen zullen grondstoffen teruggewonnen worden.

Een beeld van de fabriek net voor de afbraakwerken van start gingen.

Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging (VLABOTEX) is een fonds voor de bodemsanering van terreinen in Vlaanderen waar de activiteit “chemisch reinigen van textiel” uitgeoefend wordt of uitgeoefend werd. Allerhande…

Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging (VLABOTEX) is een fonds voor de bodemsanering van terreinen in Vlaanderen waar de activiteit “chemisch reinigen van textiel” uitgeoefend wordt of uitgeoefend werd.

Samen met de OVAM richt de oliesector BOFAS op, een speciaal fonds om de bodemvervuiling rond tankstations systematisch aan te pakken. De kosten worden verdeeld tussen de sector en de automobilist.

Samen met de OVAM richt de oliesector BOFAS op, een speciaal fonds om de bodemvervuiling rond tankstations systematisch aan te pakken. De kosten worden verdeeld tussen de sector en de automobilist.

Samen met de OVAM richt de oliesector BOFAS op, een speciaal fonds om de bodemvervuiling rond tankstations systematisch aan te pakken. De kosten worden verdeeld tussen de sector en de automobilist.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

De kunstmeststoffenfabiek werd in 1906 opgericht en stond in de volksmond bekend als de kouterfabriek. Het liet via de binnenwateren pyriet en fosfaat aanvoeren om deze tot kunstmest te verwerken. Ondanks herhaalde protesten voor milieuhinder van de…