Collectie

Mensen sorteren reeds lang voor de oprichting van de OVAM op eigen houtje. Groenafval dient als meststof voor de groentetuin, papier als brandstof voor de ‘leuvense stoof’ en ten slotte houdt men ook, metaal, dierenvachten en textiel apart.

De nv INDAVER beschikt over roosterovens om niet-gevaarlijk afval te verwerken. In dit filmpje wordt het afvalverwerkingsproces door zo'n oven ontleed.

De boodschap die op het afvalcongres in het Antwerpse Hortahuis wordt gegeven, is dat Vlaanderen wereldtop is inzake afvalbeleid. Onder andere de BBL waarschuwt echter dat we niet op onze lauweren mogen rusten.

Deze vuilniswagen bezorgt het opgehaalde afval bij de verbrandingsoven.

Zoals u kan aflezen op deze thermometer, loopt de temperatuur in een verbrandingsoven op tot 900°C en vaak zelfs nog hoger.

Afvalverbranding lost de stortproblematiek verre van volledig op. Elke oven moet immers een beperkte stortcapaciteit voorzien voor de sterk vervuilde vlieg- en bodemassen die overblijven na de verbranding.

Van rookzuiveringsinstallaties of energierecuperatie is er bij de verbrandingsovens tot in de jaren 1980 nauwelijks sprake. De OVAM voert wel maatregelen in, maar verschillende intercommunales, de eigenaars van de ovens, stellen de kostelijke…

Een vuilniswagen komt aan bij de verbrandingsoven van Sint-Niklaas.

In de controlekamer van een verbrandingsoven, wordt gewaakt over de correcte werking van de installatie.

Het verbranden van afval wint in België vanaf de jaren 1970 enorm aan populariteit.