Collectie

De OVAM stelt bij saneringswerken soms ook een bewonersdeskundige aan. Een grondsanering in een woongebied kan immers een enorme impact hebben op het leven van de inwoners (Sint-Amands).

Bodemverontreiniging vormt een nog acuter probleem wanneer het zich voordoet in een woonzone, de nood om tot een sanering over te gaan, is dan des te groot.

De OVAM is verantwoordelijk voor het saneren van de Vlaamse gronden. Men bedeelt haar deze bevoegdheid toe omdat de verontreiniging van vele bodems te wijten is aan de nabijheid van (vroegere) stortplaatsen.

De jarenlange industriële activiteit in Vlaanderen zorgt ervoor dat men in deze regio verschillende zwaar verontreinigde sites (blackpoints) terug vindt.

De gasindustrie ondersteunt tijdens de industriële revolutie heel wat technologische innovaties. Helaas heeft deze medaille ook een keerzijde: plaatsen waar vroeger gasfabrieken hebben gestaan, behoren vandaag tot de potentieel zwaarst vervuilde…

Het actiecomité tegen het industrieel stort in Brecht brengt een affiche uit waarvan de slogan voor zich spreekt: "Als wij iets verkeerd eten, worden we ziek. Met de grond is dat hetzelfde." Hiermee wijzen ze terecht op de link tussen (oude)…

De OVAM doet al sinds jaren 1980 talrijke grond- water- en afvalonderzoeken om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onze gronden.

De OVAM saneert de bodem in dit woongebied, nadat men constateerde dat deze zwaar verontreinigd is.

Industriële activiteit is vaak vervuilend voor het milieu en laat lange tijd haar sporen na in de grond en het water. Dit is niet anders voor de Union Minièresite in Overpelt.

Niet alleen de terreinen waarop fabrieken hebben gestaan, maar ook die waarop mijnen stonden, zijn potentieel zwaar vervuild (Winterslag).