Collectie

Gasfabrieken verontreinigen met hun uitlaatgassen niet alleen de lucht, lange tijd is deze industrietak ook één van de meest vervuilende voor de bodem.

De bedrijfsterreinen van Carcoke liggen er sinds 1992 verlaten bij. De gevolgen van de jarenlange vervuilende activiteit verdwijnen echter niet zomaar. De OVAM start daarom een bodemsanering in 2006 (Zeebrugge).

Het cokesbedrijf Carcoke sluit in 1992 haar deuren, de site blijft echter zwaar verontreinigd achter (Zeebrugge).

Deze luchtfoto toont de bodemsaneringswerken op de zwaar verontreinigde bedrijfsterreinen van de cokesfabriek Carcoke (Zeebrugge).

De OVAM start een bodemsanering op de zwaar verontreinigde site van het bedrijf Carcoke in 2004 (Zeebrugge).

Grondboringen laten toe de kwaliteit van de bodem op te meten. Is deze ondermaats, bepaalt men per casus de techniek waarmee de sanering het best kan verlopen.

Men kan de kwaliteit van de bodem onderzoeken door middel van grondboringen. Is deze ondermaats, dan staat de OVAM in voor de sanering ervan (1986).

In de eerste fase van het bodemsaneringsproces, het grondonderzoek, gebruikt men grote grondboren voor de nodige metingen (1986).

De OVAM staat in voor het saneren van de verontreinigde bodems in Vlaanderen. Vaak is het de industrie die de bodemvervuiling veroorzaakt, zo ook in het geval van de oude arseenfabriek in Bocholt.

De voormalige terreinen van de Hoedhaarfabriek zijn door de jarenlange milieuvervuilende activiteit vandaag een zeer verontreinigde site of "blackpoint" (Lokeren, 2010).