Collectie

Hoe goed sorteert de Vlaming en gebruikt hij zijn milieubox? In deze reportage tracht de interviewer hierop een antwoord te vinden in het containerpark van Overpelt.

Containerparken beginnen in de jaren 1980 aanvankelijk eerder kleinschalig, maar vergroten gestadig hun aanbod voor de bezoekers. Deze man toont ons wat we er onder meer kwijt kunnen (Nijlen).

Tijdens het vtm-nieuws zendt men in 2010, één jaar voor de dertigste verjaardag van de OVAM, een reportage uit over het sorteren en recycleren in Vlaanderen. We zijn wereldtop, zo luidt het.

Het principe dat mensen zelf hun afval moeten wegbrengen, is in de jaren 1980 nieuw, maar wint snel aan populariteit. Vandaag stellen velen er zich geen vragen meer bij.

De afvalstoffenmaatschappij bevordert al in de jaren 1980 de oprichting en het gebruik van containerparken. Het concept dat mensen zelf hun afval moeten wegbrengen, is op dat moment nieuw, maar wint snel aan populariteit.

Containerparken beginnen in de jaren 1980 aanvankelijk eerder kleinschalig, maar vergroten gestadig hun aanbod voor de bezoekers.

De OVAM promoot de oprichting en het gebruik van containerparken. Het concept dat mensen zelf hun afval moeten wegbrengen, is op dat moment nieuw, maar wint in de jaren tachtig snel aan populariteit.

Deze getuige, André Lambrecht, werkt vele jaren in een containerpark. Vanuit deze bevoorrechte positie kan hij als geen ander de evolutie van deze selectieve inzamelcentra beschrijven.
Dit interview werd afgenomen in het kader van een oefening…

Een selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval laat toe dat de meest schadelijke afvalproducten een afzonderlijke verwerking kunnen genieten.

De OVAM bedenkt in de jaren 1980 de stripfiguren Ovi en Slordik. Zij moeten helpen de bevolking vertrouwd te maken met de pas ingevoerde containerparken. U ziet hier de vijftiende bladzijde van dit stripalbum.