Collectie

Reeds bij de ontwikkeling van een nieuw product moeten de ontwerpers rekening houden met het milieu. De OVAM steunt onderzoek naar ‘ecodesign’ en reikt bovendien jaarlijks de Ecodesign PRO awards uit om de beste ontwerpen in de bloemetjes te…

'Brownfieldontwikkeling' is een belangrijk taak van de OVAM. Wat dit precies inhoudt en welke rol de afvalstoffenmaatschappij precies in dit verhaal speelt, kan u hier zien.

Om de risico's voor de volksgezondheid zoveel mogelijk in te perken moet men bij verkoop van een grond een bodemattest kunnen voorleggen. Blijkt de grond echter vervuild, kan zo'n attest niet verkregen worden en dringt een bodemsanering zich op.…

De Vlaamse Raad keurt in 1990 het decreet bestuurlijk beleid goed. Dit bevat een reorganisatie van de diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en diverse openbare instellingen zoals de OVAM. Hierdoor verliest de OVAM haar bevoegdheden…

Het inventariseren en reguleren van de stortplaatsen is één van de topprioriteiten van de OVAM onmiddellijk na haar oprichting in 1981.

Computers zijn in de beginjaren van de OVAM nog eerder zeldzaam. Toch maakt de afvalstoffenmaatschappij er voor haar werking onmiddellijk gebruik van.

Tags:

Er is veel volk komen opdagen op de door de OVAM georganiseerde studiedag in Diepenbeek.

De toenmalige Administrateur-Generaal van de OVAM, Frank Parent, is aanwezig op de studiedag voor het ontwerpplan afvalstoffen 1991-1995 in Antwerpen.

De OVAM tracht op verschillende manieren de verschillende lagen van de bevolking te bereiken met haar sensibiliseringsacties. Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor de sensibiliseringsacties van de afvalstoffenmaatschappij.

De OVAM vestigt zich na haar oprichting in Mechelen. Twee verhuizingen later ligt de hoofdzetel van de afvalstoffenmaatschappij nog steeds in deze stad.