Collectie

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege bezoekt een school tijdens de zogenaamde 'dikke truiendag'. Tijdens deze dag wordt de temperatuur van de chauffages enkele graden lager gezet. Dit drukt niet alleen de energiekosten, het is ook beter voor het…

Bodemsaneringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de OVAM. Wanneer de sanering in een woongebied plaatsvindt, kan dit tot onbegrip van de inwoners leiden. De VRT bericht in haar journaal van 8 september 1998 over zo'n situatie (Kapellen).

In een reportage voor het nieuws van 8 februari 1995, buigt de BRTN-redactie zich over de problematiek rond de 'historische bodemverontreiniging'. Ook de OVAM komt aan het woord: Eddy Wille en Wilfried De Nijs geven de nodige duiding.

De Vlaamse Raad keurt in 1990 het decreet bestuurlijk beleid goed. Dit bevat een reorganisatie van de diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en diverse openbare instellingen zoals de OVAM. Hierdoor verliest de OVAM haar bevoegdheden…

Toenmalig minister van Leefmilieu Jan Lenssens (CVP) legt uit wat er precies verandert voor de Vlaamse storten vanaf 15 mei 1983. Deze datum is de uiterste datum vooropgesteld door de OVAM om een vergunningsaanvraag voor stortplaatsen in te dienen.

De toenmalige BRT bericht in 1982, een jaar na de oprichting van de OVAM, over de toestand van het Vlaamse stortlandschap. Illegaliteit blijkt de regel. De OVAM schept echter snel orde in de chaos. Minister van Leefmilieu Jan Lenssens (CVP) geeft…

Vele miljoenen bommen uit de Eerste Wereldoorlog liggen vandaag nog steeds in de West-Vlaamse bodem. In haar nieuwsuitzending van 10 november 2008 buigt de vtm-redactie zich over de historische bodemverontreiniging die deze explosieven veroorzaken.

Het vtm-journaal bericht over het feit dat in 2010 België een recyclagegraad haalt van 85% voor huishoudelijk verpakkingsafval. Een monsterscore. Onder meer FOST Plus komt aan het woord. Deze organisatie staat in voor de promotie, coördinatie en…

Tijdens het vtm-nieuws zendt men in 2010, één jaar voor de dertigste verjaardag van de OVAM, een reportage uit over het sorteren en recycleren in Vlaanderen. We zijn wereldtop, zo luidt het.

De boodschap die op het afvalcongres in het Antwerpse Hortahuis wordt gegeven, is dat Vlaanderen wereldtop is inzake afvalbeleid. Onder andere de BBL waarschuwt echter dat we niet op onze lauweren mogen rusten.