Collectie

De OVAM lijst de acties van het "milieuparket" van Antwerpen op in de pers om nog meer ruchtbaarheid te geven aan de strengere handhaving. Deze optredens staan onder leiding van substituut Paul Morrens en verlopen onder meer in samenwerking met de…

Paul De Bruycker is als OVAM'er in de jaren 1980 nauw betrokken met de milieurazzia's van van het Antwerps parket onder leiding van substituut Paul Morrens. De steun die ze bij deze acties van de media krijgen, is volgens hem van onschatbare waarde.…

De krant "De Morgen" bericht in 1984 over de verwezenlijkingen van de OVAM in haar dan nog zeer prille bestaan.

De kranten wijden heel wat grote koppen aan de optredens van het "milieuparket" van Antwerpen onder leiding van Paul "Columbo" Morrens, ook de OVAM zelf lijst haar acties in de pers op om nog meer ruchtbaarheid te geven aan de strengere handhaving.

Eddy Stuer kondigt een nieuwe actie van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) aan voor de verzamelde pers (1982).

"De milieubox" wordt voorgesteld aan het publiek op een persconferentie. Begin jaren negentig krijgt elk Vlaams gezin er één. In de milieubox hoort klein gevaarlijk afval, zoals batterijen, verf en andere chemische producten (Hasselt, 1991).…