Collectie

Sommigen trachten door hergebruik afval te vermijden. De zo genoemde 'can man' doet dit op een wel heel eigenzinnige en overtuigende wijze.

Onder het goedkeurend oog van de OVAM wordt recyclage sectoraal georganiseerd. Valorfrit krijgt als taak het beheer en de registratie van gebruikte frituuroliën en -vetten te verbeteren.

Onder het goedkeurend oog van de OVAM wordt recyclage sectoraal georganiseerd. Valorfrit krijgt als taak het beheer en de registratie van gebruikte frituuroliën en -vetten te verbeteren.

Onder het goedkeurend oog van de OVAM wordt recyclage sectoraal georganiseerd. Recupel coördineert in België de recyclage van afgedankte elektronische en elektrische apparaten.

Onder het goedkeurend oog van de OVAM wordt recyclage sectoraal georganiseerd. Bebat coördineert in België de ophaling van gebruikte batterijen.

Onder het goedkeurend oog van de OVAM wordt recyclage sectoraal georganiseerd. Bebat coördineert in België de ophaling van gebruikte batterijen.

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Kenmerkend voor sensibilisering is de nood aan constante herhaling. Dit verklaart waarom ook anno 2011 nog campagnes tegen de eeuwenoude kwaal van zwerfvuil nodig zijn. De boodschap luidt nochthans: ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’.