Collectie

Toenmalig minister van Leefmilieu Jan Lenssens (CVP) legt uit wat er precies verandert voor de Vlaamse storten vanaf 15 mei 1983. Deze datum is de uiterste datum vooropgesteld door de OVAM om een vergunningsaanvraag voor stortplaatsen in te dienen.

De toenmalige BRT bericht in 1982, een jaar na de oprichting van de OVAM, over de toestand van het Vlaamse stortlandschap. Illegaliteit blijkt de regel. De OVAM schept echter snel orde in de chaos. Minister van Leefmilieu Jan Lenssens (CVP) geeft…

Het sluiten van illegale stortplaatsen is in de beginjaren één van de belangrijkste bekommernissen van de OVAM. Het probleem is echter nog niet helemaal aangepakt. Ook nu, dertig jaar na haar oprichting, duiken er soms nog niet vergunde storten op.

Tags: , ,

Indaver beschikt over een 'deponie klasse 1'. Dit filmpje legt uit wat dit precies inhoudt en welke inspanningen INDAVER levert om de impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Het inventariseren en reguleren van de stortplaatsen is één van de topprioriteiten van de OVAM onmiddellijk na haar oprichting in 1981.

De OVAM begint aan haar taak in een chaotisch stortlandschap: illegaliteit is schering en inslag. Al gauw slaagt ze er in orde op zaken te stellen. Op twee jaar tijd herziet ze alle stortvergunningen en vergrendelt ze meer dan de helft van de 455…

Tags:

Bedrijven zorgen door hun jarenlange vervuilende activiteit en minimale aandacht voor het milieu dikwijls voor ernstige bodemverontreiniging. Ook particulieren nemen het vaak niet te nauw met het milieu: olie-overschotten worden zomaar in de riool of…

Het verhaal van deze respondent verraadt dat velen niet stil staan bij het gevaar van vervuilde bodems voor mens en milieu. Zo blijken sommigen hun gebruikte frituurolie zomaar buiten op de grond uit te gieten.
Dit interview werd afgenomen in het…

Stortplaatsen roepen direct een negatieve connotatie met geur- en zichthinder of bodemvervuiling op. Deze respondent getuigt daarentegen dat het voor kinderen ook avontuurlijke plaatsen kunnen zijn om rond te snuffelen.
Dit interview werd afgenomen…

Deze respondent vertelt over hoe men in haar kinderjaren (de jaren 1930-1940) met afval omspringt. Ze woont dan op het platteland, waar men er dan andere gewoontes op na houdt dan in de steden.
Dit interview werd afgenomen in het kader van een…