Collectie

Organisch afval verzamelt men aan de rand van de stad op een mesthoop, in Brussel wordt die "Le Mestback" genoemd (1686).

Men ledigt de nachtemmers en dumpt het afval gewoon op straat tijdens de vroegmoderne tijd (1555).