Collectie

Zwerfvuil ontsiert vele publieke plaatsen. Het informatieprogramma 'Koppen' van de VRT wijdde een reportage aan dit probleem.

Tags: ,

Kenmerkend voor sensibilisering is de nood aan constante herhaling. Dit verklaart waarom ook anno 2011 nog campagnes tegen de eeuwenoude kwaal van zwerfvuil nodig zijn. De boodschap luidt nochthans: ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’.

Bedrijven zorgen door hun jarenlange vervuilende activiteit en minimale aandacht voor het milieu dikwijls voor ernstige bodemverontreiniging. Ook particulieren nemen het vaak niet te nauw met het milieu: olie-overschotten worden zomaar in de riool of…

De OVAM schakelt naast affiches en beeld ook muziek in om Vlaanderen te sensibiliseren. De CD "Vlaanderen proper", waarvoor enkele Vlaamse topartiesten worden ingeschakeld, is hiervan het bewijs.

In haar gevecht tegen zwerfvuil, gooit de OVAM "trash busters" in de strijd. Dit in het kader van een proefproject (Aalst, 2004-05).

De OVAM stuurt tijdens een sensibiliseringscampagne tegen zwerfvuil heuse "trash busters" de straat op (Aalst, 2004-05).

Verschillende befaamde Vlaamse topartiesten engageren zich voor de CD "Vlaanderen proper".

De weide van Rock Werchter lijkt na elke editie wel een stortplaats. Quasi alle organisatoren van grote evenementen kampen met gelijkaardige problemen. De OVAM is hier niet blind voor.

De OVAM laat voor de campagne "Vlaanderen proper" een CD maken waarop verschillende Vlaamse artiesten het gelijknamige nummer brengen.