Collectie

Deze kunstmeststoffenfabiek werd in 1906 opgericht. Ondanks herhaalde protesten voor milieuhinder van omwoners, bleef de fabriek tot de jaren 1960 actief.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

De leerlooierij vestigt zich in 1896 te Sint-Amands en blijft gedurende 70 jaar een belangrijke werkgever in de streek. De milieuschade die de fabriek berokkende zou 30 jaar na de sluiting opnieuw komen bovendrijven.

Dankzij de natuurlijke rijkdommen in Congo verwerft de Belgische metaalindustrie een prominente rol op de wereldmarkt..

Dankzij de natuurlijke rijkdommen in Congo verwierf de Belgische metaalindustrie een prominente rol op de wereldmarkt..

Ook Olen heeft zijn metaalfabriek dat al vlug in de handen van Union Minière valt.

Eind negentiende eeuw vestigen verschillende Duitse ondernemers zich in de Kempen om er zwaar vervuilende metaalfabrieken op te richten. Onder meer te Baelen-Wezel komt er een zinkfabriek omdat Duitse zakenlieden minder weerstand voor hun…