Collectie

Afbeelding van de metaalfabriek in Lommel. Door de zware vervuiling van de fabriek, groeiden er nauwelijks nog planten. In de volksmond staat de site beter bekend als de 'Sahara'.

De Duitse familie Schulte legt de eerste stenen van de metaalfabriek te Overpelt in 1888. In hun spoor volgen verschillende andere Duitse ondernemers die in de Kempen een metaalfabriek openen. Na 1918 komt de fabriek te Overpelt, waar onder andere…

Na het ontdekken van bodemvervuiling door oude stortterreinen op verschillende plaatsen in de stadskern van Lier grijpt de OVAM in. Het zet een woonzone project op waardoor de verschillende percelen collectief aangepakt kunnen worden (RTV,…

Dit fragment schetst de voorgeschiedenis van Carcoke en hoe door het opkomend milieubewustzijn steeds meer protest kwam tegen de vervuiling van de fabriek (Canvas, Overleven, 2005).

Na vele bodemonderzoeken en talloze analyses krijgt de OVAM zicht op de ware toedracht van de vervuiling op de Carcoke site (Canvas, Overleven, 2005).

De eerste fase van de afbraak- en saneringswerken op de site van Carcoke te Zeebrugge gingen in 2004 van start (Canvas, Overleven, 2005).

Aan de sanering van een blackpoint gaat een uitvoerige onderzoeks- en planningsperiode vooraf. De sanering van de Carcoke site te Zeebrugge illustreert dit (Canvas, Overleven, 2005)

Tekst en uitleg bij wie er uiteindelijk moet opdraaien wanneer bodemverontreiniging wordt vastgesteld.

Ex-voogdij minister van Leefmilieu geeft uitleg over nog overblijvende blackpoints en de nood aan saneringsakkoorden met specifieke bedrijfssector (Vlaanderen nv, 'kankerplekken 24 november 2004).

Wat zijn blackpoints? Wat is een brownfield? Het programma nv Vlaanderen verduidelijkt (21 november 2004).