Collectie

In dit fragment uit nv Vlaanderen 'Kankerplekken' wordt dieper ingegaan op de impact van bodemverontreiniging op de volksgezondheid (uitgezonden 24 11 2004).

Toenmalig minister van Leefmilieu Vera Dua schetst de problematiek van woonzones in het programma nv Vlaanderen 'Kankerplekken' (uitgezonden 21 november 2004).

Het programma nv Vlaanderen geeft tekst en uitleg over de oorsprong van bodemverontreiniging in Vlaanderen (21 november 2004).

Hoboken is het eerste Vlaamse dorp dat in opstand komt tegen de vervuiling van de aanpalende fabriek van de Union Minière. Voor het eerst krijgt de impact van de verontreiniging op de volksgezondheid volwaardige aandacht. De strijd sleept…

In het programma 'Morgen wordt het beter' (7 februari 1976) komt de Staatsecretaris Karel Poma aan het woord. Hij heeft het onder meer over het milieubewustzijn bij de bevolking. Dot wordt getoetst met de mening van de man op de straat.

Fragment uit 'Morgen wordt het beter met betrekking tot het opkomen NIMBY syndroom en milieubewustzijn.

Dankzij het succesvolle protest rond het duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet tussen 1973 en 1975 boekt de moderne milieubeweging een eerste grote zege. Het staat bekend als een sleutelmoment voor het opkomend milieubewustzijn in Vlaanderen.

Het BRT-programma 'Morgen wordt het beter' toont beelden van afvalverbranding op zee (7 februari 1976) . Hier ziet je het eerste afvalverbrandingsschip Mathias I in actie.

Het programma 'Leven en laten leven't oont aan dat illegaal storten niet makkelijk uit te roeien was (20 maart 1983).

Frank Parent verduidelijkt hoe OVAM orde te scheppen in de afvalchaos anno 1983. De ladder van Lansink diende toen als kapstok voor het beleid.