Collectie

Met het campagneartikel "dit deel van het afval heb je zelf in de hand," tracht de de OVAM de Vlamingen aan te zetten tot het composteren.

De ISVAG verbrandingsoven is gelegen te midden van een woonwijk. Nadat men een hoog percentage geboorteafwijkingen en gezondheisproblemen bij omwonenden vaststelt, wordt ISVAG een symbooldossier in de strijd tegen verbrandingsovens (Wilrijk).

Actievoerders protesteren in Brussel tegen de stortvergunning voor Prayon-Rupel met de mascotte "Gipsie Kwien".

Verbranding wordt vanaf de jaren 1970 een populaire verwerkingsmethode voor afval. Onder meer de afvalintercommunale IVOO bouwt een verbrandingsoven (Oostende, 1997).

Dit organogram illustreert de bevoegdheidsverschuivingen binnen de OVAM na de reorganisatie van het Vlaamse administratieve landschap tijdens het project "Bestuurlijk Beleid" (1993).

Dit convenant tussen de OVAM en de Vlaamse overheid lijst de 10 belangrijke taken op die aan de afvalstoffenmaatschappij worden toevertrouwd. Men publiceert dit convenant naar aanleiding van de 10de verjaardag van de OVAM (1991).

De OVAM legt de Vlaming uit hoe hij of zij de milieubox precies moet gebruiken aan de hand van de affiche "Veilige plek voor gevaarlijk afval" .

Het OVAM-personeel maakt al van in de beginjaren gebruik van computers. Deze machines zijn dan nog een zeldzaamheid.

De ophaling van het in de milieuboxen verzamelde klein gevaarlijk afval (KGA) gebeurt ofwel met de chemomobiel ofwel via het containerpark waar de bezoekers dit in speciale containers kunnen deponeren.