Collectie

Veel binnen- en buitenlands afval komt in de jaren 1970 in de Rupelstreek terecht. Vele mensen hebben hier genoeg van en komen massaal op straat om afvalwetten te eisen.

Vervuilende fabrieken hebben een impact op de volksgezondheid. Dit besef rijst na alarmerende berichten over de gezondheid van inwoners van de wijk Moretusburg, gelegen naast 'de Zilver', een vestiging van Union Minière (Hoboken, jaren 1970).

Het eerste massaprotest van de nieuwe milieubeweging tegen de vestiging van gevaarlijke bedrijven richt zich in België tegen de vestiging van het chemische bedrijf Progil (Kallo, eind jaren 1960).

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) coördineert als overkoepelend orgaan de talrijke verenigingen die in België worden opgericht vanaf het einde van de jaren 1960, wanneer de moderne milieubeweging zijn opgang vindt.

Men vindt tot diep in de 20ste eeuw geen andere oplossing voor afval dan dit te storten op afvalbergen.

Tags:

De voormalige terreinen van de Hoedhaarfabriek zijn door de jarenlange milieuvervuilende activiteit vandaag een zeer verontreinigde site of "blackpoint" (Lokeren, 2010).

De terreinen van de al lang verdwenen Hoedhaarfabriek zijn nog steeds zwaar vervuild (Lokeren, 2010).

De OVAM start in 2010 saneringswerken op de grond onder de oude Hoedhaarfabriek. Dit "blackpoint" is door de jarenlange vervuilende industriële activiteit zwaar verontreinigd (Lokeren, 2010).

In de fabrieksgebouwen van "Hoedhaar" maakt men gebruik van ongezonde en milieuvervuilende stoffen (Lokeren, eind 19de eeuw).

De arbeiders van de hoedenfabriekant "Hoedhaar" bewerken konijnenvellen met kwik (Lokeren, eind 19de eeuw).