Collectie

De arbeiders van hoedenfabriekant "Hoedhaar" werken met ongezonde en milieuvervuilende stoffen (Lokeren, eind 19de eeuw).

Solvay neemt een leidende rol in binnen de chemische industrie vanaf de jaren 1860. De milieuhinder die de fabrieken veroorzaken, blijven niet altijd onbesproken: op verschillende momenten breken protestacties uit zoals deze van Greenpeace…

Fabrieksschoorstenen schieten tijdens de industriële revolutie als paddenstoelen uit de grond (Gent, 19de eeuw).

Organisch afval verzamelt men aan de rand van de stad op een mesthoop, in Brussel wordt die "Le Mestback" genoemd (1686).

Men ledigt de nachtemmers en dumpt het afval gewoon op straat tijdens de vroegmoderne tijd (1555).

Christof Delatter, de huidige coördinator van het afvalbeleid voor de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vertelt over het belang van de oprichting van de afvalintercommunales in de jaren 1970.

"De milieubox" wordt voorgesteld aan het publiek op een persconferentie. Begin jaren negentig krijgt elk Vlaams gezin er één. In de milieubox hoort klein gevaarlijk afval, zoals batterijen, verf en andere chemische producten (Hasselt, 1991).…