Collectie

Het programma 'leven en laten leven' schets de problematiek van industrieel afval en het tekort aan verwerkingsinstallaties anno 1983.

In het programma 'Leven en laten leven' van 20 maart 1983 wordt de oprichting van de OVAM en haar bevoegdheden toegelicht. Frank Parent geeft duiding waar de prioriteiten liggen tijdens de beginjaren.

Het programma 'Aktie Kringloop' schetst de wettelijk context inzake afval anno 1980.

Dit fragment uit Kringloopactie van 8 januari 1980 toont aan dat de kringloopgedachte al voor de oprichting van de OVAM zijn ingang vond.

Eind jaren 1970 buigt het BRT-programma Actie Kringloop zich over de afvalproblematiek. In de aflevering van 8 januari 1980 storten de programmamakers zich op de wetgeving. Toenmalig minister van Leefmilieu geeft tekst en uitleg bij het nakende…

Dit is de cover van het boek "Dertig jaar Ovam"

Logo campagne 30 jaar OVAM

Mensen sorteren reeds lang voor de oprichting van de OVAM op eigen houtje. Groenafval dient als meststof voor de groentetuin, papier als brandstof voor de ‘leuvense stoof’ en ten slotte houdt men ook, metaal, dierenvachten en textiel apart.

Wie kan u beter het cradle to cradleconcept uitleggen dan één van de uitvinders ervan? William McDonough, samen met Michael Braungart auteur van het boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things', duidt in dit filmpje de hele filosofie…

Zwerfvuil ontsiert vele publieke plaatsen. Het informatieprogramma 'Koppen' van de VRT wijdde een reportage aan dit probleem.

Tags: ,