Collectie

De vervuiling die de cokesfabriek Carcoke tijdens haar jarenlange activiteit veroorzaakt, verdwijnt niet wanneer het bedrijf in 1992 haar deuren sluit. Bij de sanering die bijna 15 jaar later start, moeten ook overgebleven installaties en gebouwen…

Cokesfabriek carcoke sluit in 1992 haar deuren, de terreinen blijven echter zwaar vervuild achter. De OVAM start de nodige sanering in 2006. Hiervoor moeten ook de grote schoorstenen eraan geloven (Zeebrugge).

Naar aanleiding van de uitreiking van de Ecodesign Awards in 2010, interviewt de OVAM twee docenten van het departement interieur en design van de Hogeschool Mechelen. Beiden laten ze hun licht schijnen over 'ecodesign'.

Reeds bij de ontwikkeling van een nieuw product moeten de ontwerpers rekening houden met het milieu. De OVAM steunt onderzoek naar ‘ecodesign’ en reikt bovendien jaarlijks de Ecodesign PRO awards uit om de beste ontwerpen in de bloemetjes te…

'Brownfieldontwikkeling' is een belangrijk taak van de OVAM. Wat dit precies inhoudt en welke rol de afvalstoffenmaatschappij precies in dit verhaal speelt, kan u hier zien.

Om de risico's voor de volksgezondheid zoveel mogelijk in te perken moet men bij verkoop van een grond een bodemattest kunnen voorleggen. Blijkt de grond echter vervuild, kan zo'n attest niet verkregen worden en dringt een bodemsanering zich op.…

De voorbije decennia inventariseerde de OVAM de verschillende afvalstromen en zocht ze hiervoor naar nuttige toepassingen op het einde van de keten. Een volgende stap dringt zich op: het aanbrengen van structurele veranderingen in het …

Steeds meer bedrijven willen zich een milieuvriendelijk imago aanmeten. Audi lanceert deze spot tijdens de Amerikaanse Superbowl, de meest bekeken - en dus duurste - reclameblok op de planeet. Dit illustreert het toenemende belang van ecologisch…

Ongelukken met kerncentrales hebben altijd een enorme impact op mens en milieu. De recente gebeurtenissen in Fukushima onderstrepen deze harde waarheid nog eens. Het ergste ongeluk met een nucleaire centrale gebeurde vijfentwintig jaar voor…

De gemiddelde Vlaming zet jaarlijks 533 kilogram afval voor z'n deur. Een Amerikaan doet daar nog eens 200 kilo extra bij. Colin Beavan tracht gedurende een jaar dit te herleiden tot nul. Het levert hem de bijnaam 'No Impact Man' op.