Inzameling KGA

Een selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval laat toe dat de meest schadelijke afvalproducten een afzonderlijke verwerking kunnen genieten.