VLAKAF

De actiegroep VLAKAF protesteert in Brussel tegen afvalverbrandingsovens.