Pamflet: "In hongerstaking"

De ALR-hongerstakers informeren de de publieke opinie via een pamflet en pogen zo sympathie te winnen voor het waarom van hun actie.