Debat: "Wat nu met dat afval?"

Deze affiche illustreert dat de OVAM het debat niet uit de weg gaat en via inspraak tracht een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor het afvalstoffenplan.