Verbrandingsoven Parijs

Innovaties inzake afvalverwerking en –ophaling vinden al snel hun ingang in grootsteden zoals Parijs. Deze verbrandingsoven geldt als voorbeeld hiervoor (1942).