Gesorteerd plastic

Vlaanderen klimt in de jaren 1990 naar een wereldwijde koppositie wat betreft selectieve huisvuilophaling: de aparte vuilniszak voor plastic flessen geraakt bijvoorbeeld snel goed ingeburgerd.