Hoedhaar

De OVAM start in 2010 saneringswerken op de grond onder de oude Hoedhaarfabriek. Dit "blackpoint" is door de jarenlange vervuilende industriële activiteit zwaar verontreinigd (Lokeren, 2010).