Sanering OVAM

De OVAM is verantwoordelijk voor het saneren van de Vlaamse gronden. Men bedeelt haar deze bevoegdheid toe omdat de verontreiniging van vele bodems te wijten is aan de nabijheid van (vroegere) stortplaatsen.