Sanering woongebied

Bodemverontreiniging vormt een nog acuter probleem wanneer het zich voordoet in een woonzone, de nood om tot een sanering over te gaan, is dan des te groot.