Gipsgolf over de Rupelstreek

Met dit pamflet roept de "Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek" (ALR) de lokale bevolking op zich te verzetten tegen de toekenning van een stortvergunning aan Prayon-Rupel: "Gipsgolf over de Rupelstreek."