Kringloopcentrum

De OVAM stimuleert vanaf het midden van de jaren negentig de uitbouw van een netwerk van kringloopcentra. Bovendien integreert ze deze centra in haar afvalstoffenbeleid.