Sensibiliseringstentoonstelling

De OVAM tracht op verschillende manieren de verschillende lagen van de bevolking te bereiken met haar sensibiliseringsacties. Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor de sensibiliseringsacties van de afvalstoffenmaatschappij.