Bodemverontreiniging in woongebieden

Om de risico's voor de volksgezondheid zoveel mogelijk in te perken moet men bij verkoop van een grond een bodemattest kunnen voorleggen. Blijkt de grond echter vervuild, kan zo'n attest niet verkregen worden en dringt een bodemsanering zich op. Zowel het verlenen van bodemattesten als het saneren van bodems behoren tot het takenpakket van de OVAM.