Cradle to Cradle

Wie kan u beter het cradle to cradleconcept uitleggen dan één van de uitvinders ervan? William McDonough, samen met Michael Braungart auteur van het boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things', duidt in dit filmpje de hele filosofie achter de cradle to cradlegedachte.