Leuvense Stoof

Mensen sorteren reeds lang voor de oprichting van de OVAM op eigen houtje. Groenafval dient als meststof voor de groentetuin, papier als brandstof voor de ‘leuvense stoof’ en ten slotte houdt men ook, metaal, dierenvachten en textiel apart.