Context van het afvalstoffendecreet

Het programma 'Aktie Kringloop' schetst de wettelijk context inzake afval anno 1980.