Bodemonderzoek

Men kan de kwaliteit van de bodem onderzoeken door middel van grondboringen. Is deze ondermaats, dan staat de OVAM in voor de sanering ervan (1986).