Stortlandschap begin jaren 1980

Het programma 'Leven en laten leven't oont aan dat illegaal storten niet makkelijk uit te roeien was (20 maart 1983).