Bodemvervuiling en volksgezondheid

In dit fragment uit nv Vlaanderen 'Kankerplekken' wordt dieper ingegaan op de impact van bodemverontreiniging op de volksgezondheid (uitgezonden 24 11 2004).