Saneringsakkoorden met bedrijfssectoren

Ex-voogdij minister van Leefmilieu geeft uitleg over nog overblijvende blackpoints en de nood aan saneringsakkoorden met specifieke bedrijfssector (Vlaanderen nv, 'kankerplekken 24 november 2004).