Bodemverontreiniging: wie betaalt?

Tekst en uitleg bij wie er uiteindelijk moet opdraaien wanneer bodemverontreiniging wordt vastgesteld.