Vervuiling Carcoke

Na vele bodemonderzoeken en talloze analyses krijgt de OVAM zicht op de ware toedracht van de vervuiling op de Carcoke site (Canvas, Overleven, 2005).