OVAM aanpak woonzones

Na het ontdekken van bodemvervuiling door oude stortterreinen op verschillende plaatsen in de stadskern van Lier grijpt de OVAM in. Het zet een woonzone project op waardoor de verschillende percelen collectief aangepakt kunnen worden (RTV, nieuwsfragment , 25/03/2011).