Kunstmeststoffenfabriek Société Anonime Pour Favoriser l'Industrie Agricole (SAPFIA)

Deze kunstmeststoffenfabiek werd in 1906 opgericht. Ondanks herhaalde protesten voor milieuhinder van omwoners, bleef de fabriek tot de jaren 1960 actief.