Remo Closing the Circle

Dit project is een schoolvoorbeeld van enhanced landfill mining. Uit de vroegere stortplaats van Houthalen zullen grondstoffen teruggewonnen worden.