Home > Testboek

Testboek

Na een woelige plenaire zitting werd in 1981 het afvalstoffendecreet gestemd: de geboorteakte van de OVAM. Precies drie decennia later stippelt de afvalstoffenmaatschappij nog steeds het Vlaamse afval- en bodembeleid uit en waakt ze over de uitvoering ervan. Tussen 30 september en 6 oktober maakt de OVAM daarom tijd om trots terug te kijken naar haar verleden, maar ook om vol vertrouwen een blik te werpen op de toekomst.

Feestprogramma:


  • •   Open Bedrijvendag. Tijdens de openbedrijvendag op zondag 2 oktober worden alle geïnteresseerden in de kantoren te Mechelen ontvangen, en worden twee van de grootste saneringssites toegankelijk gemaakt voor het brede publiek: Carcoke in Zeebrugge en Hoedhaar in Lokeren.

  • •   Award 'materialen in beweging'. Om bedrijven aan te moedigen om in hun productieproces de principes van duurzaam materialenbeheer toe te passen, reiken de OVAM en OBD de award 'Materialen in beweging' uit.

  • •   Congres 'innovatie en samenwerking in afval, bodem en materialen'. Op donderdag 6 oktober organiseert de OVAM een internationaal congres. Samen partners van vroeger en nu wordt nagedacht over verleden en toekomst.

  • •   Tenslotte volgt op 7 oktober een gala-avond met de voorstelling van het boek ’30 jaar OVAM: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in historisch perspectief’.

Meer informatie over de activiteiten: info@ovam.be

cover Ovam